Distributors

Southern China

Sichuan, Chongqing, Guizhou, Guangxi, Yunnan, Hainan, Hunan, Hubei, Guangdong, Fuijan, Jiangxi, Zhejiang, Shanghai, Anhui, Jiangsu, Macau and Hong Kong

Biostar Technology, Ltd
4D, Building 3
401 Cao Bao Road
Shanghai 200233

Tel +86-21-60314388
marketing@bio-star.cn
www.bio-star.cn

South Korea

DAON Biosciences, Inc
A410, Pine Square
22 Magokjungang 4-ro
Gangseo-gu
Seoul, 07631, Republic of Korea

Tel +82 2 575 6227
Fax : +82 2 575 6228
www.daonbs.com/

Japan

Biomedica Solutions Inc.
Saito Bio-Incubator 312
7-7-15 Asagi Saito
Ibargi-city, Osaka
Japan 567-0085a

Tel 072-641-8140
info@bio-ms.com
www.bio-ms.com

Switzerland and Liechtenstein

Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel

Tel. +41 (0)61 269 1111
Fax +41 (0)61 269 1112
info@bucher.ch
www.bucher.ch

The Netherlands

BIOKÉ
Dellaertweg 9b
2316 WZ Leiden
The Netherlands

Tel. +31 71 720 0220
info@bioke.com
www.bioke.com

Italy

Euroclone S.p.A. Società a Socio Unico
Via Figino, 20/22
20016 Pero (Milano)
Italy

Tel. +39 02 38.19.51
info@euroclone.it
www.euroclone.it

Canada

DMarkbio
35 Grand Marshall Drive
Toronto, ON M1B 5W9
Canada

Tel 416-297-8220
Fax 416-297-7459

orders@dmarkbio.com

Israel

Danyel Biotech
8 Hamada Street
Science Park, P.O.B. 2417
7670308 Rehovot, Israel

Tel 1-800-711-911
Tel 972-8-9366066
Fax 972-8-9366056
danyel@danyel.co.il
www.danyel.co.il

Sign up to view the webinar.